Dag 93: Drengene og pigerne

Karl Emil skulle med far på arbejde i Ålborg. Det var svært at vælge de 3 Rasmus Klump bøger han måtte have med på køreturen. Imens far holdt work-shop passede bedstefar og bedstemor. Da de to søskende savnede hinanden for meget ringede de sammen over face-time. Karl Emil snakkede mest. Nana kiggede og savlede mest.

The End!